Sky-Tjenester

Cloud-Computing eller nettskyen (på godt norsk) brukes både av private og ikke minst bedrifter i alle slags størrelse og segmenter.

Sikkerhet, stabilitet og brukervennlighet bør være vesentlige faktorer når du velger leverandør. Det kan også være formålstjenlig med en kombinasjon av eget utstyr og skytjenester.

High End Data rådgir og setter opp forslag til løsning som passer din bedrift, det trenger slett ikke være omfattende eller dyrt.